TERMENI SI CONDITII

Drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului website-ului

Continutul website-ului www.i-fix.ro, format din texte, imagini, videoclipuri, logo, prezentarea serviciilor, precum si oricare alte informatii prezentate reprezinta proprietatea intelectuala a SC IFIX REPAIR CENTRE SRL si este protejata de dispozitiile Legii nr.8 din 1996, privind dreptul de autor si drepturile conexe, actualizata la zi. Vizitatorilor www.i-fix.ro nu le este recunoscut dreptul de a descarca parti din continutul website-ului, decat daca le folosesc in scop non-comercial. SC IFIX REPAIR CENTRE SRL poate oferi utilizatorului interesat, printr-un acord scris, dreptul de a folosi anumite parti din continut, dar numai in perioada respectiva si numai cu privire la acea parte din continut. Este strict interzis ca prin intermediul utilizarii website-ului sa se transmita materiale cu caracter fals, amenintator si orice fel de astfel de materiale care ar conduce la intrunirea elementelor necesare savarsirii unei infractiuni si care ar atrage astfel raspunderea penala, civila a utilizatorului vizat.

Solutionarea conflictelor

In cazul in care utilizatorul nu respecta termenii si conditiile impuse de website-ul nostru, incalcand dreptul de proprietate intelectuala ce apartine SC IFIX REPAIR CENTRE SRL, societatea isi va exercita dreptul de a actiona in justitie utilizatorul vizat, care se face vinovat de nerespectarea dispozitiilor legii. Orice conflict aparut intre parti se incearca a se rezolva pe cale amiabila. In cazul in care pe aceasta cale nu se va ajunge la niciun rezultat, se va apela la solutionarea divergentului pe calea justitiei. Conditiile de utilizare ale acestui website sunt guvernate de legislatia romana. Instantele competente pentru solutionarea litigiilor vor fi instantele judecatoresti din Romania In cazul unor litigii, echipa I-FIX va coopera cu organele competente in vederea aplicarii dispozitiilor legale. De asemenea, societatea se va conforma solicitarilor instantei de judecata privind dezvaluirea identitatii utilizatorului in cauza, precum si hotararilor definitive si executorii.

Exonerarea de raspundere

SC IFIX REPAIR CENTRE SRL nu garanteaza faptul ca website-ul www.i-fix.ro nu cuprinde virusi. Navigarea utilizatorilor pe website-ul nostru se bazeaza in totalitate pe responsabilitatea acestora. Societatea noastra nu se face raspunzatoare de colectarea de virusi care ar putea avea ca efect infectarea dispozitivului de pe care utilizatorul acceseaza website-ului, nici oricare alte posibilele daune ce ar putea aparea din sau in legatura cu navigarea pe acest website. Aceste prevederi se aplica si in cazul daunelor aparute ca urmare a descarcarii unor parti din continutul website-ului. In caz de forta majora, niciuna dintre partile contractuale (in cazul unei comenzi) nu va fi trasa la raspundere pentru executarea cu intarziere a obligatiilor asumate. Partea trebuie sa incunostinteze de indata cazul de forta majora survenit. In cazul in care forta majora dureaza mai mult de 15 zile, partea interesata poate denunta unilateral contractul, insa fara a pretinde daune-interese.

Consimtamantul utilizatorilor

Prin vizitarea www.i-fix.ro utilizatorii se obliga sa respecte fara nicio rezerva conditiile stabilite de echipa I-FIX, precum si dispozitiile legale. In cazul in care utilizatorii nu sunt de acord cu prezentele conditii, acestia sunt rugati sa paraseasca website-ul. In caz contrar, se prezuma ca utilizatorii si-au dat consimtamantul cu privire la aceste conditii stabilite.